Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Pilot gezondheidsplatform Hesher in samenwerking met GGD West-Brabant

Hesher® is een nieuw gezondheidsplatform. Het is bedoeld voor mensen die bewust bezig willen zijn met hun gezondheid. Je kunt er betrouwbare informatie vinden en deelnemen in groepen. In je Persoonlijk Gezondheidsdossier kun je je eigen gegevens (en die van je dierbaren) bijhouden, en deze eenvoudig en veilig delen met anderen.

Pilot om gebruikers informatie te laten delen met belanghebbenden

In het voorjaar van 2016 is Thysia, de bedenker van Hesher, een pilot gestart met GGD West-Brabant. In deze pilot houden ouders informatie bij over de gezondheid en ontwikkeling van hun kinderen. Deze informatie delen ze (onder andere) met de zorgprofessionals van de GGD. De komende periode starten er nieuwe samenwerkingen in de ouderen- en thuiszorg.

Pilots met Hesher® zijn toegankelijk voor innovatieve zorg- en welzijnsorganisaties die de oplossing aan willen bieden aan hun leden/cliënten. Heb je belangstelling om mee te doen met je (zorg)organisatie of wil je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen dan kun je je hiervoor aanmelden via deze link.

De ontwikkeling van het platform is mede mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid. Thysia volgt de visie van de Nederlandse Consumenten en Patiënten Federatie (NPCF) en de ontwikkelingen van de set aan afspraken en standaarden voor Persoonlijke Gezondheids Omgevingen in het MedMij programma.