Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Opening innovatiepunt in Parrotia

Bezoekers aan de bibliotheek, gevestigd in Parrotia op de Markt in Roosendaal, kunnen sinds december 2016 ook kennismaken met slimme zorgtoepassingen. Hiermee wil de bibliotheek samen met het Huis van Morgen en TimmersMedizorg meer bekendheid geven aan producten die mensen in de thuissituatie kunnen ontlasten. De officiële opening van dit innovatieve ontmoetingspunt in de bibliotheek is op donderdag 26 januari om 13.30 uur door Corné van Poppel, wethouder sociaal domein van de Gemeente Roosendaal. Chantal van Spaendonck, directeur van het Care Innovation Center West-Brabant en Frederique Assink, directeur Bibliotheek VANnU geven tijdens de opening een toelichting op deze unieke samenwerking. De toegang is gratis.

 

Ontmoetingsplaats voor inwoners van Roosendaal

De bibliotheek is steeds meer een ontmoetingsplaats waar mensen samen komen en informatie delen, de krant lezen of gezellig een kopje koffiedrinken in de ‘Huiskamer’. Ook worden er steeds mee activiteiten georganiseerd waarmee de bibliotheek breder onder de aandacht komt bij de inwoners van Roosendaal. Deze samenwerking sluit daar goed bij aan. “Mensen weten vaak onvoldoende welke producten er zijn die hen thuis kunnen ondersteunen. Dat is jammer want juist deze middelen kunnen ervoor zorgen dat ze zich bijvoorbeeld veiliger voelen, meer comfort hebben of de zorg voor specifieke klachten eenvoudiger kunnen invullen. Door hier in de bibliotheek aandacht aan te besteden bereiken we mensen die misschien zelf niet zo snel zelf op zoek gaan naar deze slimme toepassingen”, zo stelt Anneke Oonincx van de bibliotheek VANuNU.

Aandacht voor slimme zorgtoepassingen

In de centrale hal van de bibliotheek is een ruimte ingericht waar bezoekers nieuwe producten kunnen bekijken en uitproberen. Daarnaast zijn er geregeld informatiebijeenkomsten waarin een thema centraal staat bijvoorbeeld rondom Parkinson, dementie of praktisch informatie over bijvoorbeeld voetzorg. Het initiatief is ontstaan in nauwe samenwerking met de Wijkzusterde Zonnebloem en Ouderen Vereniging OnsMarie.  Zo wordt er door de Wijkzuster tijdens het spreekuur aandacht besteed aan de themasessies in de bibliotheek zodat meer mensen hiervan op de hoogte zijn. Daarnaast geven ze aanvullend boekentips over het thema dat centraal staat. De Zonnebloem en OnsMarie brengen hun leden op de hoogte van de mogelijkheid kennis en ervaring op te doen over nieuwe zorgtoepassingen. Ook zij zijn nauw betrokken bij de invulling en denken ze mee over de keuze van de thema’s.

Samenwerking Huis van Morgen en TimmersMedizorg

Het Huis van Morgen van het Care Innovation Center West-Brabant is gevestigd op de Zorgboulevard van het Kellebeek College. De organisatie heeft als doel slimme zorgtoepassingen onder de aandacht te brengen van een breed publiek om daarmee de zelfredzaamheid te vergroten. Daarbij richten ze zich op inwoners maar ook op mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals en studenten. Het Huis van Morgen werkt nauw samen met TimmersMedizorg. Het aanbod van de producten van TimmersMedizorg is breder. TimmersMedizorg is in de regio de winkel voor hulpmiddelen voor zorg aan huis. Juist hierin kunnen beide organisaties elkaar goed aanvullen. De samenwerking met de bibliotheek biedt beide organisaties de mogelijkheid om dichter bij de inwoners van Roosendaal te komen en gerichter voorlichting te geven.

Themasessie over veiligheid

Op 26 januari is er na de opening een themasessie rondom het thema veiligheid. Veilig thuis wonen dat is een belangrijk thema voor inwoners van Roosendaal. Er zijn veel nieuwe producten die zorgen voor meer veiligheid in de directe omgeving. Bijvoorbeeld mobiele alarmering waarbij je in een noodsituatie met 1 druk op de knop in contact staat met een familielid, mantelzorger of medewerker van de thuiszorg. Tijdens deze sessie geeft TimmersMedizorg hier een toelichting over. Iedereen is welkom om aan te sluiten en kennis te maken met nieuwe oplossingen op dit gebied.