Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Officiële opening van de eerste Cubiccowoning in Roosendaal

Donderdag 28 januari vond in Roosendaal de officiële opening plaats van de eerste Cubiccowoning in Nederland. Deze middag waren gemeentevertegenwoordigers, corporaties, vertegenwoordigers van de nationale overheid, belangenverenigingen, ontwikkelaars aanwezig om deze opening in te luiden.

In Nederland is 35% van de bevolking alleenstaand, maar het woningaanbod is zowel qua oppervlakte als beschikbaarheid niet toegesneden op deze gigantische groep. Het West-Brabantse Cubicco biedt een oplossing: nieuwbouw van kleine klimaatbestendige en energieneutrale woning in communityvorm.

Een geschikte woning voor iedereen

De druk op de Nederlandse woningmarkt neemt toe: woningcorporaties hebben de laatste jaren nauwelijks kunnen investeren in nieuwe voorraad. Cubicco-grondlegger Randy Riteco licht toe: “Wachtlijsten voor geschikte woningen zijn daarvan het trieste resultaat. Dat probleem moet de wereld uit. De modulaire bouwwijze van Cubicco-woningen voorziet in een gezonde woonomgeving waarbij de bewoners genieten van de verbinding met natuur, nabijheid van de medemens en tegelijkertijd van gewenste privacy. Geen luxe, maar noodzaak.”

De huurtarieven van deze flexibele woonvorm zijn onder de sociale huurwoninggrens. “Het idee dat je met beperkt inkomen per se driehoog in een flatje zonder balkon, geen groen en weinig daglicht moet wonen, dat is achterhaald”, aldus Riteco. De ondernemer voegt toe: “Of het nu gaat om starters, gescheiden mensen, hulpbehoevenden of senioren: wij zijn ervan overtuigd dat nieuwbouw van deze kleine, pássende woningen een structurele aanpak is van de wachtlijsten. Duurzaam in de breedste zin des woords.”

Ons Community concept sluit aan bij de grote behoefte van mensen om actief te zijn en ze betrokken te laten zijn bij hun omgeving. Het realiseren van een gemengde community zou daarom onze grootste wens zijn. Cubicco wil haar steentje bijdrage aan oplossingen voor vereenzaming, verslechterende gezondheid en sociale armoede. Laten we dit samen doen door slim om te gaan met dingen die al heel lang bestaan en Cubicco juist wil combineren.

Think global, act local

Cubicco is een West-Brabants bedrijf dat actief is op de Nederlandse en internationale woningmarkt. In samenwerking met gevestigde bouwbedrijven, zoals Aan de Stegge in Roosendaal, en hun dochterondernemingen is de woning verder doorontwikkeld voor de Nederlandse markt.  Tevens zal Aan de Stegge de assemblage uitvoeren en kan de bouw van de modulaire Cubicco-woningen snel worden gerealiseerd met positieve impact op de lokale economie en werkgelegenheid.

Riteco sluit af: “De assemblage van de woningen kan in elke leegstaande fabriekshal. Daarvan zijn er legio in Nederland. Vervolgens breng je zo’n huis in zijn geheel met een dieplader naar de gewenste bestemming. Trek de vergelijking met een onderzeeër. Die wordt ook niet onder water gebouwd.”