Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Officiële opening Huis van Morgen 20 april 2015

Sinds oktober 2014 is het CIC gehuisvest in het Huis van Morgen op de zorgboulevard van het Kellebeek College. De afgelopen maanden is het Huis van Morgen ingericht en hebben de eerste instructiebijeenkomsten met burgers, studenten en zorgprofessionals plaatsgevonden.

Op maandagavond 20 april van 19.00 – 21.30 uur wordt het Huis van Morgen officieel geopend door wethouder Hugo Polderman. Naast de partners van het CIC worden voor de opening, in nauwe samenwerking met Zorgbelang Brabant, diverse belangenorganisaties uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en kennis op te doen.

Aanmelden opening Huis van Morgen