Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Nieuwsbrief nr 1 / 2013

 

Nieuwsbrief nr 1 / 2013 
Care Innovation Center West-Brabant

Dit is de eerste nieuwsbrief van het Care Innovation Center West-Brabant (CIC). De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar met kort en bondig nieuws over het CIC en haar partners. Het CIC verbindt zorggerelateerde partijen uit overheid, onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken.
 

                                                                                                                                           

Roosendaals Treffen 29 september 2013


Op het Roosendaals Treffen waren dit jaar veel bezoekers afgekomen. Naast het team van het CIC dat samen met het StartersCentrum een stand deelde, was ook een studente van de Haagse Hogeschool aanwezig die haar scriptie doet over voeding onder ouderen. Met name de senioren onder de bezoekers waren zeer geinteresseerd in het thema "Gezond ouder worden".  Lees meer...

                                                                                                                                             

Pitchbijeenkomst 12 september 2013

Het Care Innovation Center (CIC) presenteerde de stand van zaken sinds de start. Achttien innovatieprojecten zijn nu bij het CIC aangesloten en elf van hen hebben samenwerkingscontracten met het CIC afgesloten. Ook presenteerde het CIC naar aanleiding van een schriftelijke rondvraag onder haar partners een top vijf van op te lossen problemen in de regionale zorgeconomie. Bovenaan de lijst prijkt de vergrijzing en het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van mensen. Over die top vijf en de zes kansen die er zijn om de vraagstukken op te lossen werd uitvoerig door de aanwezigen gediscussieerd.  

Randy Riteco van Cubicco (The Cubic Company) presenteerde zijn Cube en introduceerde daarmee innovatief modulair bouwen o.b.v. duurzame materialen.Vanuit dit concept is een levensloopwoning (54m2) ontstaan die een nieuwe dimensie geeft aan wonen in het algemeen en specifiek voor zorgwoningen. Lees meer...

Tevens gaf Ingrid Smits van het Da Vinci College een korte toelichting op het project Waarmee kan ik u van dienst zijn? Het scholingsproject wil jongeren door het opzetten van een onderneming positief betrekken bij het welzijn van ouderen. Lees meer... 

Marianne Muller van Bureau MORE bood de aanwezige ondernemers een kijkje in de wondere wereld van subsidies in Nederland en in Europa.  

Meer info
 
                                                                                                                                            

Care Uitgelicht


GGZ WNB
GGZ Westelijk Noord-Brabant biedt hulp bij problemen op het gebied van geestelijke gezondheid en richt zich de komende jaren op het verplaatsen van zorg naar de leefomgeving van cliënten. Toegankelijke en deskundige zorg dichtbij huis, die aansluit op de zorgvraag van de cliënt en de zorg van de huisarts. Daar hoort de mogelijkheid tot zelfhulp bij, onder meer via online diensten. Het cliëntenportaal "Regie op eigen kracht" kan bijdragen aan deze ambitie en biedt cliënten een optimale ondersteuning in het behandeltraject. Lees meer....

Zorgvoorelkaar.com
De website www.zorgvoorelkaar.com brengt vraag en aanbod van hulp dichter bij elkaar. Bezoekers aan de site kunnen zelf eenvoudig en snel hun zaken op dit gebied regelen. Zowel met een vraag om hulp of ondersteuning door een vrijwilliger, alsook om zich aan te bieden als vrijwilliger. De website speelt in op de trend om hulp te zoeken en aan te bieden in de eigen vertrouwde omgeving. Lees meer... 

                                                                                                                                            

Bezoek aan Slimste Woning


Onlangs heeft het Care Innovation Center met haar partners een bezoek gebracht aan de Slimste Woning in Eindhoven. Dit is een demonstratiewoning die verschillende mogelijke technische oplossingen laat zien om comfortabel, veilig en plezierig te kunnen blijven wonen. De doelstelling van deze demonstratiewoning is om het publiek daadwerkelijk te laten beleven wat woningautomatisering voor hen kan betekenen. De woning leent zich bij uitstek voor het creëren van een platform en levert door input van de eindgebruiker richting de producent vernieuwende en technologische oplossingen op. Extra aandacht gaat hierbij uit naar Educatie, Duurzaamheid, Zorg en Innovatie.

 


Bedrijfsbezoek CIC i.s.m. Van Broekhoven Fysiotherapie


Dinsdag 3 september jl. organiseerden de StartersCentra West-Brabant een bedrijfsbezoek aan Van Broekhoven Fysiotherapie, één van de partners van het Care Innovation Center. Tijdens deze avond nam eigenaar Ronald van Broekhoven de aanwezigen mee in de ontwikkeling van zijn praktijk. Ronald gaf ook uitleg over de mogelijkheden die samenwerkingen, zoals die met het Care Innovation Center, bieden om je onderneming verder te ontwikkelen. Tijdens deze avond kwam ook Chantal van Spaendonck aan het woord met een extra toelichting over de ontwikkeling van het Care Innovation Center.

                                                                                                                                          

Agenda

8 november 2013                             Ronde Tafelgesprek Kellebeek College  
28 november 2013                           Pitchbijeenkomst (voor genodigden)