Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Nieuwe website: steunkousgemak.nl

Steven Westerbos de uitvinder van de steunkousaantrekhulp Steve+ introduceert in juli 2015 een vernieuwde website steunkousgemak.nl. Doelstelling is om hiermee mensen met steunkousen nog beter te informeren over de toepassingen van Steve+. Daarnaast kan men via deze website de Steve+ direct bestellen.

Ontwikkelt vanuit eigen ervaring

Steven Westerbos is al jaren betrokken bij de ontwikkeling van de steunkousaantrekhulp. In de jaren ’80 ontwikkelde zijn grootvader een hulpmiddel voor zijn overgrootmoeder, de James. Hierdoor was zij in staat om langer zelfstandig te blijven wonen.

De noodzaak van een goed hulpmiddel

In 2004 moest Steven zelf steunkousen gaan dragen door opgelopen beenletsel bij een auto-ongeluk. Hierdoor werd hij geconfronteerd met het lastige aan- en uitdoen van deze strakke kousen en zag hij de noodzaak van een goed hulpmiddel voor de vele dragers van steunkousen. Een hulpmiddel waarmee de gebruiker met weinig kracht en zonder te hoeven bukken zelfstandig de steunkousen aan- en uit kan trekken, zonder enige afhankelijkheid van zorg.

Na zijn herstel is hij begonnen met de doorontwikkeling van ‘James’ en eind 2006 werd ‘Steve’ geïntroduceerd aan de Nederlandse markt. Met dit robuuste hulpmiddel is de gebruiker in staat zelfstandig op een eenvoudige manier de steunkousen aan- en uit te doen.

Lees meer...