Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Nieuwe ideeën en verbindingen ontstaan op minisymposium “Zorginnovatie, van (om)denken naar doen"

Zo’n 60 personen die in West-Brabant op de een of andere manier werken aan zorg(innovatie), namen op 29 juni deel aan het avondsymposium “Van (om)denken naar doen”. Plaats van handeling: Den Goubergh in Roosendaal waar voor het eerst de tweedaagse West-Brabantse gezondheidsbeurs plaatsvond.

 

Gespreksleider Cock Vermolen constateert dat er “doeners”, “regelaars” en ook “stuurders” in de zaal zitten. Allen zijn nodig om een verandering voor elkaar te krijgen. Hij suggereert dat doeners misschien wel grotere “innovatie-stappen” willen zetten dan de stuurders.

Positieve Gezondheid

Leontien Hommels van het Institute for Positive Health spreekt over Positieve Gezondheid, het gedachtegoed van Machteld Huber. In het oude denken ben je (pas) gezond bij afwezigheid van ziekten. Daar is de focus op bestrijding van ziekten, de medicalisering door ontstaan. Vraag je het mensen zelf wat zij onder gezondheid verstaan, dan komen er zes dimensies in beeld. Naast lichamelijk en mentaal welbevinden gaat het om zaken als meedoen in de maatschappij, spiritualiteit, een zinvol en prettig leven. Leg je de vraag voor aan mensen die in de zorg werken, dan zie je dezelfde brede blik op gezondheid. Financiers van zorg hebben een veel smallere kijk op het begrip gezondheid. Naarmate het opleidingsniveau stijgt wordt de blik eveneens beperkter. Er is geen sprake van een goede of foute definitie, het is wel belangrijk dat je weet hoe je gesprekspartner er tegenaan kijkt.

Op het spinnenweb met de 6 dimensies kun je aangeven hoe je je leven op die dimensies ervaart (www.mijnpositievegezondheid.nl). Gebruik dit ook om het gesprek met je moeder, klant, patiënt aan te gaan. Bespreek wat deze het liefst veranderd ziet en ga daar mee aan de slag. Het brengt je tot de kern van iemands behoefte en die ligt vaak niet op het medische vlak. Leontien Hommels geeft het voorbeeld van een terminaal zieke dame. Uit het gesprek met haar bleek dat zij het meest leed onder het idee dat zij haar kleinkinderen niks meer mee kon geven in hun leven. Ze spraken af dat zij aan haar kleinkinderen een brief schrijft voor iedere verjaardag tot ze 18 jaar zijn. Dit gedaan te hebben gaf de dame heel veel voldoening en rust. Een voorbeeld van hoe het uitgangspunt van positieve gezondheid in praktijk kan werken. De bijwerkingen van de medicijnen zijn niet meer het enige wat besproken wordt, wat een meerwaarde heeft dat!

Lees het volledige verslag op de website van de Regio West-Brabant.

Het minisymposium “Zorginnovatie, van (om)denken naar doen” werd georganiseerd door: