Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Nieuw project CrossCare ZIN-check

Een van de nieuwe projecten binnen CrossCare is ZIN-check. In april vond de kick-off meeting plaats met het bedrijf Zinnovators en de proeftuinen LiCalab en Care Innovation Center. Het ZIN-check platform kan bestaande apparatuur zoals personenalarmering aansturen en zo bijvoorbeeld medicatieherinneringen of welzijnsmeldingen sturen.

Het project ZIN-check heeft als doel: verwanten en zorgprofessionals beter in staat stellen om de inname van medicatie door kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking beter te reguleren. De kracht van het project zit in de mogelijkheden van het ZIN-check platform waarmee apparatuur kan worden aangestuurd om gesproken reminders te versturen en de eindgebruiker om bevestiging te vragen.

ZIN-check wordt in Vlaanderen bij de doelgroep kwetsbare ouderen verder doorontwikkeld en in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de kick-off is gesproken over het opzetten van informatie en try-outsessies met de cliënten, hun verwanten en hun professionele begeleiders. In juni zullen de eerste sessies starten.

Deadline wave3 CrossCare

Tot woensdag 31 mei 12.00 uur kunnen ondernemers zich inschrijven voor wave3 van CrossCare. Meer informatie hierover vind je op de website van CrossCare.

Meer informatie over ZIN-check