Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet

Op dinsdag 10 november 2015 is de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag worden er in het hele land activiteiten georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. De Groene Mantel van Groenhuysen ontvangt in het Kellebeek College op vrijdag 13 november 180 mantelzorgers en biedt hen een aantrekkelijk programma aan. Naast een inspirerende ontspanningssessie, kunnen de mantelzorgers diverse workshops volgen en worden zij in het Huis van Morgen op de Zorgboulevard geïnformeerd over nieuwe producten en diensten die hen kunnen ontlasten.

Wanneer ben je mantelzorger?

Een mantelzorger zorgt een langere tijd voor een langdurig zieke of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of buur. Dit zorgen is meestal geen bewuste keuze; het overkomt je. Een vader gaat dementeren, je partner krijgt een herseninfarct of de opvoeding van je kind vraagt zoveel extra specifieke aandacht door bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke beperking. Mantelzorg en zorg van vrijwilligers is niet hetzelfde. Een vrijwilliger kiest op welke dagen en hoe vaak hij/zij dit wil doen. Een mantelzorger heeft deze keuze meestal niet. Door de band die je met de zorgvrager hebt, zorg je voor hetgeen hij/zij nodig heeft. Wat en wanneer dat ook is. 

Hoe ziet die zorg eruit?

Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld praktische en huishoudelijke zaken. Maar het begeleiden van een persoon met bijvoorbeeld een psychische ziekte of hersenletsel bij de dagelijkse gang van zaken, is ook mantelzorg. Daar komt bij dat ziekte en zorg veel invloed heeft op de naasten; ook hun leven kan enorm veranderen. 

Waarom een dag van de Mantelzorg?

Omdat mantelzorg zo vanzelfsprekend gedaan wordt, is juist bewustwording zo belangrijk. Veel mantelzorgers cijferen zichzelf weg. De dag van de mantelzorg is bedoeld om te laten zien dat wat zij doen, van onschatbare waarde is en dat er erkenning voor hun positie is.  

Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet

Op vrijdag 13 november worden door de Groene Mantel van Groenhuysen 180 mantelzorgers in het Kellebeek College in het zonnetje gezet. In de ochtend volgen ze een inspirerende ontspanningssessie, daarna een lunch en dan van 1 tot half 5 kunnen ze deelnemen aan diverse workshops die worden verzorgd door onder andere docenten en leerlingen van het Kellebeek College. Cliënten van SDW en S&L Zorg vervullen deze dag de rol van gastvrouw en ook leerlingen van het Prinsentuin College en Nova/Aka leveren een bijdrage aan de organisatie. In het Huis van Morgen op de Zorgboulevard wordt uitleg gegeven over verschillende nieuwe producten en diensten waarmee mantelzorgers kunnen worden ontlast.