Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Laat uw mening horen over Roosendaal Leeftijd Vriendelijke Stad

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de ouder wordende mens in Roosendaal gelukkig en gezond oud wordt en hoe kan een stad zich ontwikkelen tot Leeftijd Vriendelijke Stad? Dat zijn de centrale vragen waar drie HBO-studenten zich, in opdracht van de Gemeente Roosendaal en het Care Innovation Center West-Brabant, op richten.

Een Leeftijd Vriendelijke Stad is een stad waarin een ondersteunende en stimulerende omgeving is gecreëerd om zo de gezondheid, maatschappelijke participatie en veiligheid van ouderen te verbeteren.

Brainstormsessie

Om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat de gemeente Roosendaal nog nodig heeft, is het belangrijk om te weten hoe de bewoners van de gemeente Roosendaal hier over denken. Wij nodigen u daarom van harte uit om uw mening hierover te laten horen tijdens een brainstormsessie op:

Datum: dinsdag 26 mei
Tijd: 10:00 tot 12:00 uur
Locatie: Huis van Morgen (in het Kellebeek College)
Adres: Oostelijke Havendijk 1 in Roosendaal

AANMELDEN

De brainstorm wordt begeleid door:

  • Paul Eland, 4e jaars student Fysiotherapie, Avans Hogeschool Breda
  • Yonna Venema, 3e jaars student Lifestyle, Fontys Tilburg
  • Anne Bonewald, 3e jaars student Gezondheidszorg technologie, Avans Hogeschool Tilburg