Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Kom erbij! pakt eenzaamheid aan

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Iedereen kan op enig moment in zijn leven hiermee te maken krijgen. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt dit tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.

Kom erbij!

In de Week tegen Eenzaamheid van 22 september t/m 1 oktober 2016 vragen we ook in Roosendaal aandacht voor dit probleem en zeggen we: Kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact.

Door het hele land zijn er honderden activiteiten om nieuwe sociale contacten op te doen en bestaande contacten te versterken. Van gezamenlijk eten tot een groepswandeling; van een workshop over omgaan met eenzaamheid tot een cultureel uitstapje.

In Roosendaal is een voorbereidingsgroep bezig met het samenstellen van een Kom-erbij programma. Organiseert u of uw organisatie ook een Kom-erbij activiteit in deze week? Meld deze dan aan zodat uw activiteit opgenomen wordt in het programma. Ook bestaande activiteiten die u extra onder de aandacht wilt brengen, zijn welkom!

Aanmelden

U kunt uw activiteit aanmelden door dit formulier in te vullen. Wilt u inspiratie voor het organiseren van een leuke activiteit? Kijk dan op de website van Coalitie Erbij.

Vragen?

Neem contact op met:

Branca Versteeg, branca.versteeg@wijzijntraversegroep.nl 06-39064615
Angela Schulz, a.schulz@ggdwestbrabant.nl, 06 – 43652719