Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Jet Bussemaker bezoekt Zorgboulevard Roosendaal

Maandag 24 oktober bracht minister van Onderwijs Jet Bussemaker een bezoek aan de Zorgboulevard Roosendaal. Minister Bussemaker maakte op deze dag bekend welke aanvragen voor subsidies uit de vierde ronde van het regionaal investeringsfonds mbo zijn gehonoreerd.

Het project Zorgboulevard Roosendaal kreeg in 2014 subsidie uit het regionaal investeringsfonds. Sindsdien werken alle samenwerkende partijen binnen zeven deelprojecten aan verbinding op het gebied van (innovatieve) zorg.

De minister ging tijdens het ochtendprogramma in gesprek gaan met studenten en cliënten om een goed beeld te krijgen van de impact van het project. Daarnaast bezocht zij op de Zorgboulevard SDW, TWB Thuiszorg met Aandacht, de Kadosjop van S&L Zorg en het Huis van Morgen.

Ook vond deze ochtend de officiële opening plaats van de Room To Move en het Roosendaals Leerbedrijf.