Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Inspiratiebijeenkomst Zorg en Technologie

De Regio West-Brabant (RWB) organiseert voor de colleges van B&W van 19 West-Brabantse gemeenten en bestuurders van zorgorganisaties op dinsdag 30 juni een inspiratiebijeenkomst waarbij het thema Zorg en Technologie centraal staat.

Op het gebied van zorgtechnologie is er volop ontwikkeling.  Toch haalt 60-70% van de innovaties de markt niet. Wat is er nodig voor een succesvolle implementatie van dergelijke vernieuwingen? En in het bijzonder: welke rol kunnen (of moeten) gemeentebestuurders daarbij vervullen? Onbekendheid, regelgeving en financiering: zijn dit barrières die zij weg kunnen nemen? Op 30 juni gaan de genodigden hierover met elkaar in discussie.

Sprekers:

  • Miriam Haagh, wethouder in Breda over de betrokkenheid van gemeentebestuurders bij het toepassen van productinnovaties in de zorg.
  • Louis Neven, Lector Active Ageing bij Avans Hogeschool. Louis onderzoekt de relatie tussen ouderen en techniek en gaat in op het succesvol ontwikkelen en toepassen van technologische producten voor ouderen.
  • Chantal van Spaendonck, directeur Care Innovation Center West-Brabant over het Europese project CrossCare waarin CIC West-Brabant, gesteund door de gemeenten Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal, de provincie en Regio West-Brabant, de uitdaging aangaat om het gat tussen productontwikkelaars en zorgpraktijk te dichten.

Aanmelden
Bestuurders kunnen zich tot uiterlijk 26 juni aanmelden door een e-mail te sturen naar info@west-brabant.eu.

De Regio West-Brabant is een samenwerkingsverband van de 19 colleges van Burgemeester en Wethouders. De 19 gemeenten werken in dit verband sinds 2011 samen op het gebied van Economie en Arbeidsmarkt, Mobiliteit, Duurzaamheid, Zorg, welzijn, onderwijs, Middelen, Ruimtelijke Ontwikkelingen en Wonen en Kleinschalig Collectief Vervoer.