Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Impressie Huis van Morgen

Medio september 2014 opent het Care Innovation Center het Huis van Morgen op de Zorgboulevard in het nieuwe Kellebeek College. De komende maanden gaan we, samen met onze partners waaronder Inofec en Elkor Elektrotechniek, aan de slag met de inrichting. Graag geven wij u alvast een eerste impressie.

Het Huis van Morgen maakt zorginnovaties, die morgen al toepasbaar zijn, zichtbaar. Denk daarbij aan verschillende mogelijkheden op het gebied van domotica in bestaande en nieuwe huisvesting. Speciale meubels en sanitair. Maar ook toepassingen op het gebied van verlichting die een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van mensen.Tevens vinden er rondleidingen plaats en worden instructiebijeenkomsten georganiseerd voor patiënten, familie van patiënten, geïnteresseerden, mantelzorgers, professionele zorgverleners, docenten, op diverse vlakken.