Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Hoe kan de woningmarkt nog beter aansluiten bij de toekomstige behoefte?

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Maar wat is daar voor nodig en hoe kunnen nieuwe innovaties in bestaande bouw of nieuwbouw een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en het comfort? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst Wonen anno 2030 op 14 november 2017 in Innovitapark. De deelnemers aan deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van bouw- en installatiebedrijven, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers met een innovatieve oplossing voor de woonmarkt.

Woononderzoek ouderen 2017

Ouderen vormen een belangrijke groep op de woningmarkt. Blijven ze thuis wonen en passen ze hun huizen aan? Of verhuizen ze door naar een nieuwe woning? Als gevolg van het veranderende zorgstelsel en de veranderende woonwensen van ouderen zijn deze vragen belangrijk voor de
doorstroming, de zorg en de woningbouwprogrammering. De gemeente Roosendaal deed in 2017 een woononderzoek onder ouderen. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat er vooral behoefte is aan duurdere woningen, met name in de appartementensector. In het goedkopere segment is een overschot aan woningen. Tijdens deze bijeenkomst werd een toelichting gegeven op dit onderzoek.

Innovatieve oplossingen

Voor zowel bestaande bouw, als nieuwbouw, zijn er diverse innovatieve toepassingen die het wonen aangenamer maken. Maar die er ook voor zorgen dat mantelzorgers worden ontlast. Jolijn Kreijfelt liep in 2017 stage in het Huis van Morgen. Zij bedacht een applicatie waarmee je door middel van augmented reality inzicht krijgt in de vele toepassingen in verschillende ruimtes in een woning en presenteerde deze tijdens de bijeenkomst. Ook kwamen ondernemers aan het woord die een toelichting gaven op hun oplossing waaronder CubiccoRed, Langer Thuis, Phoniro Care, de Assistep, Easysteppers en de Vari-STEPP.

Inventarisatie mogelijkheden

Aan de hand van onderstaande zes thema’s gingen de deelnemers met elkaar in gesprek en maakten een inventarisatie van de mogelijkheden inspelend op toekomstige ontwikkelingen.

  • Woonomgeving
  • Veiligheid in huis
  • Gebruiksgemak
  • Toegankelijkheid
  • Aanpasbaarheid

Wonen anno 2030 was een bijeenkomst waarin de aanwezigen werden geïnspireerd en met elkaar van gedachte wisselden over het wonen in de toekomst en welke innovatieve ontwikkelingen daarbij van belang zijn. Deze input wordt gebruikt voor een vervolgbijeenkomst in mei 2018 die het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) organiseert samen met de Gemeente Roosendaal.

Download hieronder de presentaties