Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Gedeputeerde Henri Swinkels bezoekt Huis van Morgen

Zorginnovatie, dit thema stond centraal tijdens het werkbezoek van Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant op woensdag 3 februari 2016 bij een bezoek aan de Zorgboulevard en het Huis van Morgen in Roosendaal. Er gebeurt veel op dit gebied in de regio West-Brabant. Projecten waarbij invulling gegeven wordt aan de vraagstukken die leven in de maatschappij. Drie projecten in het bijzonder kregen tijdens het werkbezoek de aandacht waaronder het Huis van Morgen van het Care Innovation Center West-Brabant, Leefcirkels van TanteLouise-Vivensis en Knowingo® van het bedrijf Twaalf B.V. uit Breda.

Leefbaarheid en innovatie

Gedeputeerde Swinkels is binnen de provincie verantwoordelijk voor de portefeuille Leefbaarheid en Cultuur. Het werkbezoek was er op gericht inzage te geven in de activiteiten en projecten in de regio West-Brabant. Namens de drie grotere gemeenten Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom heette wethouders Hans Verbraak, Hugo Polderman en Yvonne Kammeijer, mede namens Miriam Haagh, de gedeputeerde van harte welkom. Tijdens dit welkom werd ingegaan op het thema leefbaarheid en innovatie en hoe hier in West-Brabant concreet invulling aan gegeven wordt. Vervolgens was het woord aan Chantal van Spaendonck, directeur van het Care Innovation Center West-Brabant. Zij maakte duidelijk dat de regio West-Brabant zich onderscheid doordat zij zich focussen op implementatie en opschaling van innovaties vanuit de ervaring van gebruikers.

Vernieuwing in de zorg

Huis van Morgen

Drie concrete projecten werden vervolgens toegelicht. Het Huis van Morgen, gevestigd in de Zorgboulevard van het Kellebeek College, is daar één van. Diverse betrokkenen deelden hun ervaring met dit project waaronder een student, een vertegenwoordiger van de KBO Roosendaal, het onderwijs en een cliënt van een zorgorganisatie. In het Huis van Morgen kunnen studenten tijdens kun opleiding kennismaken met nieuwe ontwikkelingen die zij straks in het werkveld tegen gaan komen. Op die manier is er een betere aansluiting tussen het onderwijs en de praktijk. Maar niet alleen studenten kunnen hier terecht. Het Huis van Morgen is er voor iedereen die op de hoogte wil blijven van vernieuwingen in de zorg waaronder zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers. In de ruimte vind je uiteenlopende producten en diensten die mensen ondersteunen om langer zelfstandig te wonen of gezond te blijven. Bezoekers kunnen de producten bekijken en uitproberen. Doel is daarmee om ook te toetsen wat zij van de innovaties vinden en vragen op te halen waar nog geen producten of diensten voor zijn ontwikkeld om deze met zorgorganisaties en ondernemers te delen en er zo voor te zorgen dat innovaties (door)ontwikkeld worden die goed aansluiten bij de behoefte.

Leefcirkels

Het tweede innovatieve project is afkomstig van Stichting TanteLouise-Vivensis. Het project Leefcirkels maakt het met vernieuwende technologische toepassingen mogelijk dat dementerende bewoners veel vrijheid geeft en waarbij bewoners uit de wijk nauw betrokken zijn en een belangrijke rol vervullen Directeur Hans Biezemans presenteerde dit project.

Knowingo®

Sjef Kuijsters, directeur van het Bredase bedrijf Twaalf en mede initiatiefnemer van City of Imagineers, gaf een toelichting op zijn project, Knowingo®. Knowingo® is de next level E-learning die een kostenbesparende oplossing biedt om medewerkers blijvend te scholen. Hierdoor blijven zij op de hoogte van actuele kennis. De game technologie achter Knowingo® laat individuele medewerkers op een leuke manier en op een eigen tempo kennis opnemen. De game is ontwikkeld in Breda en wordt met een unieke ‘plug & play service’ op de markt gebracht.

Tijdens het werkbezoek maakte de gedeputeerde kennis met diverse doelgroepen op de Zorgboulevard. Studenten zorgden voor de ontvangst waarbij Swinkels plaatsnam in een rolstoel om zelf te ervaren hoe dat is en twee cliënten van SDW gaven ter afsluiting een rondleiding over de Zorgboulevard.