Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Fonds NutsOhra financiert projecten op het gebied van zelfredzaamheid

Fonds NutsOhra vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis ondersteunen zij projecten die kansen vergroten voor een groeiende groep kwetsbare ouderen.

Het Fonds NutsOhra financiert plannen van instellingen en ondernemers die nieuwe diensten/producten ontwikkelen om ouderen die langer zelfstandig thuis moeten wonen meer in beweging te krijgen of meer te laten participeren in de maatschappij. Nieuwe producten en diensten kunnen een financiering krijgen van € 50.000,-. Bestaande diensten/producten die bijvoorbeeld in een ander gebied of regio worden verspreid kunnen rekenen op een bedrag van € 100.000,-.

Een mooie kans voor ondernemers in de woon-zorg markt. Lees de voorwaarden de website of download de leaflet. De aanvraag moet vóór 1 oktober ingediend zijn.