Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

EmmaCOPD geeft patiënten inzicht in hun ziekte

 

Het project EmmaCOPD heeft als doel om patiënten met een zware luchtwegaandoening (COPD) te helpen hun aandoening beter te managen, de kwaliteit van hun leven te verhogen en hun levensduur te verlengen. EmmaCOPD biedt patiënten een online platform gericht op zelfmanagement en ondersteuning van mantelzorgers en zorgverleners. Hoe ervaren patiënten het gebruik hiervan? Daarover ging ondernemer Oscar van Dijk van Medicine Men op 22 januari in gesprek met enkele patiënten van het Bravis Ziekenhuis.

Het afgelopen jaar hebben 11 patiënten van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom gebruik gemaakt van het online platform Emma en het bijbehorende horloge. Hierop kunnen ze bijvoorbeeld de resultaten kunnen zien van hun beweeggedrag. Na een tussentijdse evaluatie in mei 2017, vond een nieuwe evaluatie plaats. Vier patiënten en twee mantelzorgers deelden hun ervaringen tijdens de sessie op 22 januari onder begeleiding Natascha van Riet van het Care Innovation Center West-Brabant.

Geeft inzicht en gevoel van veiligheid

De patiënten zijn zeer tevreden over EmmaCOPD en willen niet meer zonder. Het geeft hen meer inzicht in hun gedrag en een gevoel van veiligheid, dat er met hen meegekeken wordt. Wel waren er inmiddels wat problemen met de batterijduur van het horloge. En de patiënten zouden het fijn vinden als sommige zorgprofessionals, zoals huisarts en fysiotherapeut, ook meer met de gegevens doen.

Input voor doorontwikkeling

Voor ondernemer Oscar van Dijk relevante feedback waarmee hij het product verder kan optimaliseren. Inmiddels is hij ook bezig met het testen van een nieuwe smartwatch. Voor CrossCare is dit project nu in afrondende fase. Maar de ondernemer heeft voldoende ingangen om het onderzoek te continueren. Binnenkort start er een wetenschappelijk onderzoek waar 40 nieuwe COPD-patiënten bij het Bravis ziekenhuis voor geworven worden.   

Dit project wordt ondersteund door CrossCare.