Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

De toekomst van goede zorg, kan niet zonder innovatie

Nederland kampt met een groot tekort aan wijkverpleegkundigen en de komende jaren zal dit aantal fors toenemen. Daarnaast is er een groeiend aantal van technologische innovaties op de markt die het mogelijk zouden moeten maken om ouderen langer vitaal zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Hoe kunnen we daarmee de zorg zo inrichten dat mensen met een zorgvraag, nu en in de toekomst, goed geholpen worden? Dat stond centraal tijdens de bijeenkomst over ‘Het nieuwe werken in de wijk’ op dinsdag 11 april 2017 in het Kellebeek College in Roosendaal. Deze bijeenkomst is een initiatief van het Care Innovation Center West-Brabant en CZ Zorgverzekeringen.

Wijkverpleegkundigen, zorginkopers van CZ Zorgverzekering, Wmo-beleidsambtenaren, bestuurders en ondernemers kwamen op dinsdag 11 april samen in het Kellebeek College in Roosendaal. Aan het woord kwamen Menno Jansen en Liselore Kindt van CZ Zorgverzekeringen die een toelichting gaven op de visie van CZ op wijkverpleging en innovatie. Richard Blankenstein en Caroline Krijnen gingen in op de visie van de Gemeente Breda op het werken in de wijk.

Podium voor wijkverpleegkundigen

Daarnaast was het podium voor de wijkverpleegkundigen zelf. Trude Dubelaar, Wendy Goorden en Babette Peschier gingen in gesprek met Menno Jansen en deelden hun ervaringen. De wil om gebruik te maken van nieuwe technologieën en deze te introduceren bij cliënten is bij de wijkverpleegkundigen aanwezig. Maar het ontbreekt dikwijls aan tijd om zich hier echt goed in te verdiepen en daardoor is de juiste kennis niet voorhanden. Ook bestaat er soms weerstand of angst bij cliënten en is de investering in deze nieuwe middelen vaak een issue. Toch denken de wijkverpleegkundige dat nieuwe zorginnovaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij de zorg aan huis. Niet alleen voor de cliënt zelf, maar juist ook om bijvoorbeeld mantelzorgers of familieleden te ontlasten. 

‘Onbekend maakt onbemind’

Het is belangrijk om cliënten te betrekken bij de keuze en ze mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen, dat was een uitspraak van één van de wijkverpleegkundigen. Ook tijdens deze bijeenkomst kwamen twee burgers aan het woord waaronder Trinette Adriaansen, voorzitter van KBO Roosendaal en Cor Hammen van VBOB. Beide weten goed wat er leeft bij senioren zowel vanuit hun privésituatie, als vanuit hun ervaringen in hun functie bij KBO en VBOB. ‘Onbekend maakt onbemind’ en dat geldt zeker ook voor nieuwe zorgtechnologieën. “Als mensen niet weten wat er beschikbaar is, niet weten hoe het werkt en niet zien welk voordeel het hen kan opleveren, gaan ze ook niet op zoek”, aldus Trinette Adriaansen. Dat is de reden dat Trinette veel KBO-leden meeneemt naar het Huis van Morgen. Hier kunnen ze producten uitproberen en dat maakt het veel toegankelijker. De stap om dan iets aan te schaffen is veel kleiner. Cor Hammen demonstreerde tijdens de bijeenkomst een klein apparaatje, in de vorm van een sleutelhanger, met een alarmeringsknop. Het apparaatje kost een paar tientjes en is verkrijgbaar bij het Kruidvat. Dus kostbaar hoeft het niet altijd te zijn en met dit apparaatje voelen mensen zich zekerder en weten ze dat hulp altijd dichtbij is. Reden dus om zich hierover geen zorgen te maken.

Lifestylemonitoring

Ontwikkelingen gaan snel en er zijn vele nieuwe producten en diensten die er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat mensen op een prettige wijze langer vitaal zelfstandig kunnen blijven wonen. Tijdens deze bijeenkomst werd door vier ondernemers een toelichting gegeven op producten en diensten gericht op onder andere lifestylmonitoring en alarmering waaronder Netti van MobileCare, Mopas, Philips en Sensara.

Door te investeren in kennis komt een beweging op gang

Na de pauze gingen de deelnemers in vier groepen met elkaar in gesprek. Wat hebben we nodig om in de toekomst goede zorg aan te kunnen blijven bieden, dat was het centrale thema. De discussies hierover waren divers. Wat duidelijk werd is dat er niet één pasklaar antwoord is, dat het altijd om maatwerk gaat en dat het per wijk enorm kan verschillen hoe je mensen hierin mee kan krijgen. Daarnaast speelt geld een belangrijke rol. Van oudsher zijn mensen gewend dat alles betaald wordt en nu moeten ze zelf die verantwoordelijkheid nemen en dus ook investeren. Veel mensen hebben hier weerstand tegen. Ook moet een zorgtoepassing direct voordeel opleveren. Iemand die slecht kan horen wil wellicht niet direct gebruik maken van voorzieningen op dit gebied. Behalve als deze persoon daardoor bijvoorbeeld weer een voetbalwedstrijd kan volgen, dan is iemand gemotiveerd om ervoor te gaan. Ook is aangegeven dat je mensen vroegtijdig mee moet nemen om zich te oriënteren op deze nieuwe middelen en niet pas als ze het heel hard nodig hebben. Dan is het eigenlijk al te laat en is de kans klein dat mensen deze nieuwe middelen echt omarmen.

Voor veel verpleegkundigen is het lastig om alle nieuwe ontwikkelingen te volgen terwijl ze wel vinden dat het onderdeel uitmaakt van hun werk. Goede scholing op dit gebied en samenwerkingen met nieuwe en bestaande partners zoals technologiebedrijven en zorgverzekeraars, zowel voor aankomende zorgprofessionals, als voor mensen die al in het werkveld aan de slag zijn, is daarbij essentieel. Werkgevers zouden hier meer in moeten investeren om echt een beweging op gang te brengen.