Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Cliëntenportaal MijnGGZWNB online

Vanaf 29 juni hebben alle cliënten van GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) van 16 jaar en ouder toegang tot het cliëntenportaal: MijnGGZWNB. Het cliëntenportaal is een persoonlijke digitale omgeving, waar alle zaken die met de behandeling van de cliënt te maken hebben, onder één dak gebundeld zijn. Cliënten activeren zelf hun eigen beveiligde portaal.

Ontwikkelt samen met cliënten

Het cliëntenportaal ondersteunt cliënten optimaal tijdens hun behandeltraject. Zij kunnen zelf aan de slag en hebben daarmee een groter aandeel en toenemende verantwoordelijkheid in hun eigen behandeling. Bij de totstandkoming zijn zowel cliënten, zorgverleners als ervaringsdeskundigen betrokken. Tijdens de pilotfase konden onder andere cliënten van het FACT-team in Bergen op Zoom ‘oefenen’ met het platform, en zijn de kinderziektes eruit gehaald. 

Persoonlijke, digitale omgeving geeft regie aan cliënt

Inrichting In MijnGGZWNB vinden cliënten een aantal ‘tegels’ waar ze op kunnen klikken. Zo vinden ze hun afspraken terug, volgen eHealth-modules, hebben beveiligd emailcontact met hun zorgverlener(s), vullen digitaal (ROM)vragenlijsten in en vinden een up-to-date overzicht van hun zorgverleners met bijbehorende contactinformatie. Daarnaast is belangrijke cliëntinformatie beschikbaar, bijvoorbeeld over het medisch dossier, kosten van de behandeling, cliëntrechten, contactgegevens en informatie over ervaringsdeskundigen, de patiëntvertrouwenspersoon en de cliënten- en familieraad. Tot slot is er een actueel overzicht van algemene, landelijke informatie inclusief lotgenotencontacten.

Doorontwikkeling

In de nabije toekomst zien cliënten de laatste versie van het individueel behandelplan, evenals informatie over hun persoonlijke zorgpad en zorgroute. Daarnaast werkt GGZ WNB continu aan de (door)ontwikkeling van het eHealth aanbod. Met de komst van dit cliëntenportaal heeft GGZ WNB een belangrijke stap gezet om zich te profileren als moderne zorgaanbieder.