Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Businesskansen in de seniorenhuisvestiging

 

Met de komende vergrijzingsgolf en de veranderende zorgmarkt waarbij de consument zelf betaalt, liggen er volop mogelijkheden voor het MKB om de markt gericht op seniorenhuisvesting te ontginnen. Waar te beginnen?

Op 16 oktober organiseer de KvK een bijeenkomst “Businesskansen in de seniorenhuisvesting” in Arnhem, gericht op samen kennis opdoen en delen waarbij mogelijkheden voor nieuwe diensten/producten of samenwerkingsverbanden ontstaan. Aan het einde van de bijeenkomst heeft u meer inzicht in de marktkansen, verschillende type opdrachtgevers, belemmeringen en de verschillende klantbehoeften. Aanmelden kan via de website