Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Brabant één groot living lab

Brabant is een provincie van innoveren, vernieuwen en versnellen. Innovatie heeft in het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ een centrale plaats gekregen. Brabant komt in beweging, maar beweegt Brabant wel snel genoeg om de (internationale) ontwikkelingen bij te houden of misschien zelfs voor te blijven? Hoe kan worden ingespeeld op het veranderende speelveld rond innovatie en wat betekent dat voor de rol van overheden, bedrijven, kennisinstellingen én van burgers?

In het advies aan de provincie presenteren ze de nieuwe stappen waarmee Brabant invulling kan geven aan haar visie op de toekomst om één groot levend laboratorium van vernieuwing te zijn, de testomgeving voor de wereld van morgen.

Brabant één groot living lab

Hoe ziet dat eruit? Brabant als één groot living lab staat voor een omgeving waarin:

  • Meerdere stakeholders uit de quadruple helix in welke vorm dan ook kan samenwerken.
  • Geïnnoveerd wordt door middel van proeftuinen, experimenten en flexibele regelgeving.
  • Makers, doe-het-zelvers en ontwerpers worden verbonden met de hightech en wetenschap.
  • Lokale bottom-up initiatieven worden vergroot door kennis te verspreiden, netwerken te versterken en op te schalen.
  • Groot met klein wordt verbonden, massa met diversiteit wordt gecombineerd en over sectoren en instituties heen wordt gewerkt.
  • Permanent leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is.

Meer informatie