Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Landelijke community voor innovatie in de zorg gelanceerd

Op 13 juli 2016 lanceerde Stichting ZorgInnovatie de community voor alle betrokkenen in het proces van zorgvernieuwing. Binnen deze community kan iedereen een vraag stellen of een discussie starten. Doel is om hiermee meningen, ideeën en oplossingen op het gebied van zorginnovatie te delen. Op de website hebben zich al meer dan 2.000 innovatoren aangemeld waaronder ondernemers, zorgverleners, zorgverzekeraars en investeerders.

Vraag en antwoord

Voor vragen als “Welke innovatie kan mantelzorgers in mijn zorgproces betrekken?” of ”Wanneer kom ik aanmerking voor vergoeding door een zorgverzekeraar?” kun je hier terecht. Het doel is naast de officiële antwoorden ook praktijkervaringen te verzamelen.

Stichting ZorgInnovatie Nederland is een samenwerking van tien regionale innovatienetwerken en stimuleert innovatie door de verbinding te leggen tussen alle bestaande structuren, instanties en innovatoren in de zorg. In november vorig jaar lanceerde Minister Edith Schippers al het eerste gedeelte van de website waar inmiddels 400 ondernemers hun innovaties tonen.

Partijen verbinden en kennis delen

Volgens de directeur Wilco Schuttelaar is de uitbreiding een belangrijke stap: “Innovatie in de zorg is gecompliceerd door een combinatie van technische, zorginhoudelijke en maatschappelijke aspecten waarbij veel actoren betrokken zijn. Deze community helpt partijen te verbinden en kennis te delen om zowel de zorg te verbeteren als een sterk innovatiesysteem te stimuleren.”

Open community is voor iedereen toegankelijk

De community is geheel open voor iedereen die betrokken is of wil zijn bij innovatie in zorg en welzijn en is te vinden op www.zorginnovatie.nl/community.

Partner Zorginnovatie.nl

Het Care Innovation Center West-Brabant roept haar netwerkpartners op om hun zorginnovatie aan te melden op Zorginnovatie.nl en om actief gebruik te maken van de community.