Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Enthousiaste reacties over Fietslabyrint GGZ WNB

Sinds een half jaar beschikt opnamekliniek ouderpsychiatrie ‘De Lake’ van GGZ WNB over een Fietslabyrint: een interactieve fietstocht, bedoeld voor mensen voor wie buiten fietsen niet meer zo vanzelfsprekend is. De Fietslabyrint kon worden aangeschaft dankzij giften van de Stichting RCOAK, De Stichting Het R.C. Maagdenhuis/Stichting Brentano en Het Regina van Geuns.

Herstelvisie

“De fiets is bedoeld om cliënten ontspanning, dagbesteding en bewegingstherapie te bieden”, vertelt zorgcoördinator Tren Blom. “De fiets wordt meerdere keren per week gebruikt, soms zelfs dagelijks. Het gebruik ervan stimuleert de zelfredzaamheid. Mensen, die inactief zijn weer laten bewegen, het verbeteren van de executieve functies van de hersenen: het vermogen tot initiatief nemen, zaken plannen, impulsen beheersen en zelfregulatie. Het zijn deze functies die je nodig hebt om zelfstandig te kunnen functioneren. En dát past weer in de herstelvisie die de afdeling Ouderenpsychiatrie hanteert.”

"Het is alsof je er echt zelf bent"

Ook verpleegkundige Joke Theunissen is enthousiast: “Cliënten vinden het erg leuk om door hun ‘eigen woonplaats’ te fietsen en gaandeweg herkenningspunten aan te kunnen wijzen en te benoemen. Cliënten beleven het soms alsof ze daar echt fietsen, zij willen het liefst mee gaan sturen of proberen uit te wijken. Er zijn ook cliënten die er vrolijk van worden en bijvoorbeeld gaan zingen tijdens het fietsen.” Eén van die cliënten is mevrouw Van Dam*, die ook vandaag weer een virtueel tochtje maakt. “Ik vind de fiets erg leuk. Het is alsof je er echt zelf bent. Ik fiets nu door Roosendaal, ziet u wel? Ik wil naar de markt. Dus dan moet ik daar linksaf… oh, oppassen voor die auto… zo, en nu weer door!”

Familieleden

“Waar mogelijk worden de familieleden van cliënten ook actief betrokken bij het gebruik van de Fietslabyrint”, vertelt Joke. “ Vooral als het niet zulk lekker weer is en er niet buiten gewandeld kan worden, biedt de Fietslabyrint uitkomst om toch samen bezig te zijn. Familie vindt het fijn dat de cliënt in beweging is. Tijdens het fietsen worden vaak straten, huizen en gebouwen herkend, dit haalt herinneringen op en geeft gespreksstof tussen familie en cliënt.”

Alles bij elkaar opgeteld zijn zowel de medewerkers als de collega’s en de familie blij met de fiets. Het merendeel van de cliënten maakt er gebruik van. GGZ WNB heeft het gebruik van de Fietslabyrint geïmplementeerd in het vaste programma van de afdeling en zal het blijven stimuleren voor de huidige en nieuwe cliënten van de afdeling ouderenpsychiatrie.

*Mevrouw Van Dam heet in werkelijkheid anders.

Het Fietslabyrint is mede mogelijk gemaakt door: