Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Rabobank Zuidwest-Brabant

 

De realisatie van het Huis van Morgen is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Zuidwest-Brabant.

Het Coöperatiefonds van de Rabobank Zuidwest-Brabant ondersteunt initiatieven ter verbetering van de (sociaal) economische, maatschappelijke en culturele omgeving. Bijdragen uit het Coöperatiefonds komen ten goede aan specifieke projecten in de kernen Bergen op Zoom, Halsteren, Hoogerheide, Ossendrecht, Roosendaal, Steenbergen, en Wouw. Kijk voor meer informatie op de website.