Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Quadrupel Helix aanpak

Het Care Innovation Center gaat uit van de Quadrupel Helix aanpak. Bij de Quadrupel Helix aanpak staat de ambitie van de burger centraal in het innovatieve proces. De samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, onderwijs en de overheid geven invulling aan dit proces. De partijen vullen elkaar aan en versterken elkaar met als doel dat de innovatie direct bijdraagt aan de behoefte van de consument.