Ontwikkeling mobiel Huis van Morgen

Simone Hoogendijk is derdejaars student van de opleiding toegepaste gerontologie in Eindhoven. Van februari tot juli 2016 liep Simone stage in het Huis van Morgen. Zij heeft zich daarbij gericht op de mobiele versie van het Huis van Morgen en schreef daarvoor onder andere een ondernemingsplan.

Inzichtelijk maken van toegevoegde waarde mobiele Huis van Morgen

Simone heeft de doelgroepen in kaart gebracht en gekeken op welke wijze deze doelgroepen het beste bereikt kunnen worden. Daarnaast heeft ze gekeken naar de rol en de taken van de ambassadeurs die met de mobiele versie op stap gaan. En het belangrijkste: Simone heeft de toegevoegde waarde van het mobiele Huis van Morgen inzichtelijk gemaakt. Daarmee heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitrol van het mobiele Huis van Morgen.

Positieve waardering voor stageopdracht

Met een dikke 8 voor deze stageopdracht heeft Simone haar stage glansrijk afgerond. We bedanken haar voor haar inzet en wensen haar heel succes met de afronding van haar studie. En natuurlijk nodigen we haar het komend jaar nog een keer uit zodat ze kan zien wat er met haar informatie is gedaan.

Bekijk hier de pitch die zij heeft gemaakt voor haar stageopdracht.