NAH Club Roosendaal

De NAH Club Roosendaal is een groep mensen uit Roosendaal die allemaal te maken gehad met een NAH, niet aangeboren hersenletsel (CVA, TIA, hersenbloeding, trauma/ongeval). Ze wonen zelfstandig en zijn als lotgenoot of als vrijwilliger betrokken bij de club.

NAH Club haalt lotgenoten uit hun eenzaamheid en sociaal isolement
Met dit burgerinitiatief wil de club invulling geven aan een fijne dagbesteding voor lotgenoten.

Informatie
Clubadres : Kade 23, 4703 GA  Roosendaal
Openingstijden : Maandag en woensdag van 12.30 tot 16.00 uur
Tel. 06-43091545  E-mail. nahclub@live.nl
Tijdelijk: Tel. 06-14549733 E-mail. gldevink@planet.nl
Facebookpagina

Bestuur :
Toon Willemse, Voorzitter
Luc Lindeboom, Ger Verstraten, Linda de Vink

Film
Een NAH verandert het leven en dat van naasten ingrijpend. Toon Willemse heeft dit aan den lijve ondervonden. 6 jaar geleden werd hij tijdens het sporten op de sportschool getroffen door een CVA. Hoe hij leeft met de gevolgen van een CVA, hoe hij er mee leerde om te gaan, en met vallen en opstaan weer een nieuw evenwicht in zijn leven heeft gevonden, wordt duidelijk gemaakt in de film “Mijn tweede leven” gemaakt door Cor Claassens.