Crossectorale samenwerking in de regio

Mijn naam is Sander Buijs. Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding Bestuurskunde van de Saxion Hogeschool in Enschede. Momenteel voer ik een afstudeeronderzoek uit bij het Care Innovation Center in Roosendaal. Voor mijn afstuderen ga ik onderzoeken hoe het Care Innovation Center een duurzame samenwerking aan kan gaan met de sectoren biobased, logistiek, techniek en creativity in de regio West-Brabant.

Achtergrondinformatie stageopdracht

Het Care Innovation Center (CIC) is kartrekker van CrossCare in West-Brabant. CrossCare levert voordelen op voor zowel inwoners, ondernemers, overheid als het onderwijs in de gehele regio West-Brabant. Nieuwe zorgproducten en -diensten worden (door)ontwikkeld en komen beschikbaar voor de inwoners. Daarnaast draagt het bij aan meer werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio. CrossCare maakt deel uit van een bredere samenwerking van Brabantse partners rond opschaling van slimme oplossingen voor actief en gezond ouder worden.

Binnen het CIC krijgen verbonden partners de kans om hun specifieke kennis, kunde en specialiteit in te brengen. Hiermee ondersteunen en versterken de partners elkaar. Dit gebeurt niet alleen binnen de sectoren waarbinnen de partners actief zijn maar ook daarbuiten. Het CIC beperkt zich niet alleen tot het aanbieden van zorginnovaties maar er worden ook verbindingen gemaakt naar andere sectoren waaronder biobased, logistiek, techniek en creativity. Daarnaast wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant om kansen te signaleren en partijen met elkaar te verbinden.

Bij het realiseren van nieuwe cross-sectorale samenwerkingen is het van belang dat deelnemende sectoren hun horizon verbreden en nieuwe kansen zien om gezamenlijk in te investeren. In het verleden is gebleken dat innovaties op het zorgvlak niet voorkomen vanuit de zorg zelf, maar vanuit de sectoren biobased, logistiek, techniek en creativity. Het is echter nog een uitdaging om duurzame samenwerkingsverbanden op te zetten. Het CIC en gemeentes kunnen hierbij een doorslaggevende rol spelen. Hiervoor moet het punt “duurzame cross-sectorale samenwerking” ook op de agenda van de betrokken gemeentes worden gezet en moet er draagvlak en gemeenschappelijk beleid komen dat ondersteund wordt vanuit verschillende wethouders met verschillende portefeuilles.

Bron

Regionaal Investeringsfonds (2014) Plan van aanpak ten behoeve van het oprichten en ontwikkelen van de zorg- en welzijnsboulevard Roosendaal Eindhoven: PNO Consultants