Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Regionale Samenwerking West-Brabant Zorginnovatie

De pitch Proeftuin en Kenniscentrum voor preventie en zelfzorg in West-Brabant is zeer goed ontvangen door Provincie en West-Brabantse Gemeenten. Chantal van Spaendonck, directeur van het Care Innovation Center, presenteerde deze visie tijdens de collegebijeenkomst op 2 december 2014 in het Trivium in Etten Leur.

Hebben de provincie en de regio dezelfde ambities? Deze vraag stond centraal op 2 december 2014. Vijf leden van Gedeputeerde Staten en rond de 90 collegeleden van gemeenten in West-Brabant ontmoetten elkaar. In vier korte pitches werden de belangrijkste ambities van de regio stevig weggezet. Deze ambities gingen over de arbeidsmarkt, bereikbaarheid van de regio over water, weg en spoor, duurzaam wonen en zorginnovatie.

Met betrekking tot de toepasbaarheid van zorginnovaties stellen onderwijs, overheden en zorgorganisaties de burger centraal. De strategische alliantie tussen de gemeenten Roosendaal, Breda en Bergen op Zoom vormt daarbij de basis om hier met andere gemeenten verdere invulling aan te gaan geven. Primaire doelstelling is enerzijds om het woon- en leefklimaat te versterken en anderzijds vanuit economisch perspectief de regio te ontwikkelen. De gemeenten hebben daarbij de rol van stimulator en facilitator.

Lees volledige artikel.