Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Nieuwe innovatie helpt levenskwaliteit van Parkinsonpatiënten te verbeteren

Wereldwijd leven er circa tien miljoen mensen met de ziekte van Parkinson. EIT Digital gaat een digital innovatie Vital@Home ontwikkelen die de levenskwaliteit van deze mensen verbetert. De innovatie-activiteit is erop gericht de verergering van de symptomen bij deze ziekte te vertragen of zelfs te voorkomen.

 

Binnen het project Vital@Home worden onopvallende wearables met sensoren ontwikkeld die continue en objectief de bewegingsactiviteit van deze patiënten meten. De metingen komen in een cloud-gebaseerde applicatie.  Op basis van de direct beschikbare metingen kunnen zorgverleners de behandelingen beter op individueel niveau afstemmen. De geoptimaliseerde behandelingen kunnen de kwaliteit van het leven van mensen met de ziekte van Parkinson verbeteren en de kosten voor de gezondheidszorg verlagen.

De innovatieactiviteit Vital@Home is onderdeel van de Action Line Wellbeing van EIT Digital. Het project wordt geleid door Philips dat hierin samenwerkt met RadboudUMC (via Philips), TU Berlin, Curamatik (via TU Berlin) en UCL London. De Action Line Digital Wellbeing is een van de domeinen waarbinnen EIT Digital investeert in nieuwe innovatie activiteiten die partners uitvoeren. Doel is om nieuwe technologische innovaties naar de markt te brengen die helpen bij het gezond blijven of bij het leren omgaan met chronisch zieke aandoeningen.

Over EIT Digital

EIT Digital is een Europese innovatie en educatie organisatie. Doel is om de economische groei en de kwaliteit van leven in Europa te verbeteren middels digitale technologische innovatie en onderwijs. Dit gebeurt via integratie van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap en een pan-Europese samenwerking met 130 Europese organisaties, MB’s, startups, universiteiten en onderzoeksinstituten. Hierdoor weet EIT Digital baanbrekende digitale innovaties naar de markt te brengen. EIT Digital is een ‘Knowledge and Innovation Community’ van het European Institute of Innovation and Technology.

Meer informatie