Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Mogelijkheden voor online ondersteuning bij zelfzorg

Voor patiënten met een chronische ziekte kan het nodig of nuttig zijn om thuis bloeddruk of longcapaciteit te meten, insuline toe te dienen of gewicht bij te houden. Patiënten met chronische aandoeningen zoals COPD, diabetes of hart- en vaatziekten doen dit om zelf grip te houden op hun ziekte en gezondheid, ook wel zelfmanagement genoemd. Het doel is dat patiënten klachten leren herkennen en erkennen, controle kunnen houden en tijdig aan de bel kunnen trekken bij hun zorgverlener.  

Zelfzorgplatform

Een zelfzorgplatform bestaat vaak uit een medisch dossier, een digitaal dagboek, de mogelijkheid tot een e-consult met de zorgverlener, online vragenlijsten en ruimte om zelfmetingen bij te houden. Daarnaast kunnen patiënten hier vaak meer informatie over hun ziekte terugvinden of gebruik maken van digitale diensten als online herhaalrecepten of het maken van een online afspraak.

Eigen regie

Zelfmanagement of zelfzorg betekent niet dat een patiënt met COPD, diabetes of hartfalen volledig op zichzelf aangewezen is voor zijn of haar zorg. Het idee is alleen dat zelf meten en kennis vergaren zorgt voor meer eigen regie en de mogelijkheid om mee te denken over de zorg die hij of zij ontvangt.

Kijk voor meer informatie op de website van de DigitaleZorgGids