Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Komen ziekenhuizen tegemoet aan de online behoefte van de zorgconsument?

Het Bredase bureau E-sites onderzocht de websites van 87 Nederlandse ziekenhuizen. Hiermee beantwoorden ze de vraag of ziekenhuizen tegemoet komen aan de online behoeften van de zorgconsument anno nu.

 

Patiënt is nu zorgconsument

Consumenten oriënteren en kopen steeds meer en vaker online. Dat geldt ook voor de patiënten die meer en meer zorgconsument geworden zijn. Een zorgconsument neemt het heft in eigen hand, gaat actief op zoek naar de benodigde informatie, velt een oordeel en probeert daar waar mogelijk mee te beslissen over zijn lot. De websites van ziekenhuizen spelen een grote rol in de oriëntatie naar bijvoorbeeld ziektebeelden, behandelingen én naar ziekenhuizen zelf. Spelen ziekenhuizen met hun websites in op de behoeften van de zorgconsument?

Met een gespecialiseerd panel bestaande uit vertegenwoordigers van de doelgroep, developers en SEO specialisten, hebben we de websites onderzocht op 7 verschillende categorieën: toegankelijkheid, privacy & security, performance, SEO, mobielvriendelijkheid, usability en zoekfunctie. Bij de meeste onderdelen is een gemiddelde score behaald van 3 van de 5 sterren.

Geen oordelen in ‘goed’ of ‘slecht’

Het onderzoeksrapport biedt inzicht in de status quo en is zeker niet bedoeld om oordelen te vellen als ‘goed’ of ‘slecht’, licht collega Daan Jansen, digital health consultant bij E-sites, toe: “Het onderzoek biedt een nulpunt op basis waarvan we eenzelfde onderzoek in de toekomst kunnen herhalen. Onze intentie is het om kansen inzichtelijk te maken. Qua online communicatie, vindbaarheid en veiligheid bijvoorbeeld, blijkt dat er echt nog flinke slagen te maken zijn.”

Kansen om te grijpen

Op de vraag welke kansen er zichtbaar worden door de resultaten van het onderzoek, antwoordt Daan: “Daadwerkelijk contact tussen ziekenhuizen en zorgconsumenten lijkt online nog ver weg. De websites fungeren veelal als uithangbord op dit moment, een goede informatiedrager. Er wordt nog te weinig op de behoeften van de websitebezoeker geanticipeerd.”

“Ook in de basis, de technische basis, signaleren we verbeterpunten”, vervolgt Daan. “Voor het faciliteren van een goede vindbaarheid in zoekmachines, maar bijvoorbeeld ook voor een goede bescherming van privacygevoelige informatie, is de juiste technische kennis essentieel. We zien dat lang niet alle websites optimaal zijn ingericht om op de verschillende vlakken goed te presteren. Best zonde. En op het vlak van veiligheid zelfs gevaarlijk, in die zin dat er hoge boetes in de lucht hangen. Er wordt niet in alle gevallen voldaan aan privacy en veiligheidseisen.”

Er lijkt dus nog wel wel wat werk te liggen voor Nederlandse ziekenhuizen voor het optimaliseren van hun websites? Daan: “Het is goed om te benadrukken dat verbeterpunten inzichtelijk zijn gemaakt. Over-all halen de meeste ziekenhuizen een gemiddelde score. Op zich dus iets om tevreden over te zijn. Het is alleen belangrijk om er rekening mee te houden dat de behoeften bij de doelgroepen veranderen. Ziekenhuizen, die zich steeds meer moeten profileren als merk, kunnen hierop inspelen en kansen grijpen.”

Meer informatie

Bron; E-Sites