Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Inspiratie en kennis opdoen tijdens pitchevent op 28 juni

Hoe leven we langer gezond? Hoe vergroten we de kwaliteit van leven bij een chronische aandoening? En hoe verkrijg en behoud je meer regie over je eigen leven? Innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk om hier in te investeren, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens het pitchevent op 28 juni deelden toonaangevende sprekers hun visie. Daarnaast kregen 6 ondernemers een podium om hun innovatie toe te lichten tijdens een pitch. Het pitchevent vond plaats tijdens de West-Brabantse Gezondheidsbeurs op 28 en 29 juni in Den Goubergh in Roosendaal.

 

Belang van zorginnovatie

Wethouder Corné van Poppel trapte af waarin hij het belang van zorgvernieuwing voor de gemeente Roosendaal benadrukte. “Al deze nieuwe toepassingen zorgen voor meer bewustwording met betrekking tot een goede gezondheid en ondersteunen in de thuissituatie. Daarmee kunnen inwoners zelf de regie voeren en langer zelfstandig blijven wonen.” Lea Bouwmeester, voormalig Tweede Kamerlid met expertisegebied zorg, ging in op de huidige ontwikkelingen op het gebied van zorginnovatie, de knelpunten en tegelijkertijd ook de kansen die er liggen.

Ondernemers met lef

Innovatie is verbonden aan ondernemerschap. “Om een ontwikkeling op gang te brengen zijn er ondernemers nodig die lef hebben, risico’s durven nemen, geloof hebben in hun product en willen winnen”, zo stelt Jan-René Kleijne Sectorspecialist Gezondheidszorg & Innovatie bij de Rabobank. Een bank kan in dit proces een rol spelen door kennis te hebben van deze ontwikkelingen, het gesprek aan te gaan met ondernemers en hen te adviseren en te faciliteren.

De ene oudere is de andere niet

”De ene oudere is de andere niet”, zo stelt spreker Marcel Clerx van Thuisleefgids. Met de toegenomen welvaart en individualisatie zijn ook de ouderen een diverse doelgroep geworden. Hij gaf over dit thema een korte introductie met voorbeelden van verschillen in positionering van producten en diensten, gericht op de unieke kenmerken van verschillende groepen ouderen.

CrossCare Update

In 2016 is CrossCare van start gegaan. Het is een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-Nederland en ondersteunt zowel op praktisch als financieel gebied. Doordat CrossCare beschikt over 6 zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland, kunnen zorginnovaties gestructureerd worden getest door eindgebruikers in allerlei doelgroepen. Natascha van Riet van het Care Innovation Center West-Brabant gaf een toelichting op het project en de resultaten van de eerste twee waves. Daarnaast werden twee projecten toegelicht door de ondernemers waaronder:

  • project ZIN-Check, Roel Snel van Zinnovators
  • project Drainpatch Alexander van Damme, Bedal

Pitch van ambitieuze ondernemers

Unieke zorgtoepassingen werden toegelicht door vier ambitieuze ondernemers waarbij ze hun vraag of probleemstelling aan het publiek voorleggen. Op die manier gingen zij de interactie aan met als doel nieuwe innovaties door te ontwikkelen of op te schalen. De volgende innovatieve concepten werden in een pitch toegelicht: