Tech@doptie in zorgonderwijs

De technische ontwikkeling in de zorg gaat razendsnel. Gelukkig, want technologische innovaties helpen de zorg- en welzijnssector vooruit. Huidige en toekomstige zorgverleners moeten deze ontwikkeling wel bij kunnen benen. Het is dan ook zaak om het toepassen van zorgtechnologie meer te integreren in het zorg- én techniekonderwijs. Dat onderwerp staat centraal op het online-event ‘Tech@doptie in zorgonderwijs’ op dinsdag 20 april van 15.30 tot 17.00 uur.

Hoofdspreker deze middag is Sjors Groeneveld. Sjors is practor en initiatiefnemer van Tech@doptie. Het practoraat is een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid uit de regio Anrhem-Nijmegen. De doelstelling is om (toekomstige) medewerkers in zorg, welzijn en techniek voorbereiden om te kunnen werken in een constant veranderende zorgomgeving waarin steeds meer technoligie aanwezig is.

Het programma van 20 april ziet er als volgt uit:
15.30 uur: Welkom en toelichting samenwerking Curio en Avans AD
15.40 uur: Intro practoraat en opstart Tech@doptie in het onderwijs
15.45 uur: Uitleg het V-model* inclusief toepassingsvoorbeeld
16.05 uur: Aan de slag in breakout-rooms
16.40 uur: Ervaringen breakout-rooms
16.55 uur: Afronding
17.00 uur: Einde programma