Landelijk Symposium Zorg en Welzijn voor arbeidsmigranten

Healthcare for internationals (H4i) organiseert in samenwerking met Pharos en het Kenniscentrum Arbeidsmigranten op 2 juni het symposium Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten.

Er wonen en werken meer dan 600.000 vaak Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Zij doen economisch belangrijk werk in de land- en tuinbouw, de industrie of distributie.
Arbeidsmigranten lopen om verschillende redenen meer risico op gezondheidsproblemen en ervaren verschillende barrières in toegang en gebruik van zorg. Bovendien is deze groep hard geraakt door de coronapandemie.

Onderzoeken en ervaringen in het veld laten echter zien dat een bredere, integrale aanpak op het gebied van gezondheid essentieel is voor de duurzame inzet en het welbevinden van deze groep. Met het symposium brengen we al deze kennis en ervaring bijeen.

Meer informatie over het programma, de sprekers en aanmelden vind je op de website van het symposium

Datum: 2 juni 2022
Tijd: 12.15-18.00 uur
Locatie: Perron-3, Rosmalen

 

Schermafbeelding 2022-04-04 om 14.44.19.png