Afsluiting Health Innovation School Brabant

De zorg staat onder druk. Door onder andere een tekort aan arbeidskrachten en de vergrijzing is het een uitdaging om de zorg betaalbaar, op maat en op niveau te houden. Vijftig zorgpartijen gaan een half jaar samen deze uitdaging aan in de Health Innovation School (HIS) Brabant. Op woensdag 2 december is de afsluiting van de HIS op het Innovitapark in Roosendaal. 

HIS Brabant wordt georganiseerd door het Care Innovation Center, coöperatie Slimmer Leven en Alles is Gezondheid en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van VWS, CZ en diverse andere partners. Het doel is om de kennis, ervaring en het netwerk nog verder te ontwikkelen zodat de implementatie en opschaling van innovaties een vlucht krijgt. Tijdens zes opleidingsdagen, diverse werksessies en in 10 projectgroepen werken de deelnemers gedurende een half jaar lang aan evenzoveel vraagstukken. Zo komen zij tot oplossingen die de toepasbaarheid, implementatie en opschaling van zorginnovaties verbeteren en versnellen. Oplossingen voor onder andere het personeelstekort in de zorg en meer kwaliteit van leven. In de zorg zijn al vele innovatieve producten en diensten voorhanden. Helaas worden nog niet alle mogelijkheden gebruikt. Maar ook de financieringsstromen kunnen efficiënter georganiseerd worden. Daarom zijn ook  de overheid en zorgverzekeraars bij HIS Brabant betrokken. Voor ondernemers biedt het kansen om bestaande innovaties verder te ontwikkelen.