Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Natascha van Riet, projectleider

Natascha van Riet, projectleider

Soms is een innovatie echt een eyeopener

In januari 2017 werd ik door het CIC gevraagd om als projectleider invulling te geven aan het project CrossCare. Ik was gelijk enthousiast en het is voor mij een kans om naast mijn werk bij de GGD, meer kennis en ervaring op te doen op het gebied van ontwikkeling van zorginnovaties. CrossCare is een Europees project waarbij bedrijven in een proeftuin in Nederland en België hun product kunnen testen. Daarnaast beschikt CrossCare over een fonds waarmee MKB bedrijven kunnen worden ondersteund.

Voor CrossCare ben ik vanuit het CIC het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en ook voor de collega’s in andere Nederlandse of Vlaamse proeftuinen. Daarnaast organiseer ik co-creatie sessies en life testen. Het CIC is betrokken bij zes projecten die sinds september 2016 zijn goedgekeurd. De projecten zijn heel divers van een intelligente revalidatiehulpmiddel voor CVA-patiënten, een platform voor COPD patiënten en  een zorgstoel waarmee beweging wordt gestimuleerd.

Elke co-creatie sessie is anders. Het is mooi om de reactie te zien van de patiënten en zorgprofessionals. Soms is het voor hen echt een eyeopener en zouden ze heel graag willen dat het product al verkrijgbaar is. Maar natuurlijk wordt er ook feedback gegeven. Vaak is dit hele relevante informatie voor ondernemers om het product verder te optimaliseren.

E: natascha@cic-westbrabant.nl