Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Marije Veldheer

Marije Veldheer

Organisatie: SDW

Waarom CIC-off?

De budgetten voor de zorg krimpen. Door meer gebruik te maken van innovaties hoeft dit niet ten koste te gaan van de kwaliteit. Sterker nog: het kan de kwaliteit juist vergroten!

Vooral het delen van innovatieve ideeën spreekt mij aan in dit netwerk. Aan de ene kant wil ik ideeën opdoen waar de cliënten en medewerkers van SDW iets aan hebben. Aan de andere kant is het een mooie manier om te vertellen wat we bij SDW doen!

www.sdw.nl