Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Alies van der Linden

Alies van der Linden

Waarom CIC-off?

Nieuwe ideeën, inspiratie opdoen en andere mensen ontmoeten leveren voor mij enorm veel energie op!

Dat is voor mij de voornaamste reden om lid te worden van CIC off. De zorg vraagt om vernieuwing en verbinding. Niet alleen vanwege de druk die op het financiële en organisatorische stelsel staat, maar ook omdat 'status quo' bij mij altijd lichte irritatie oproept. Samen vernieuwen en veranderen, dat zijn volgens mij de zaken waar we positieve energie mee creëren binnen de zorg!

www.Volckaert.nl