Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Een zee van ruimte voor zorginnovatie

Het Interreg 2 Zeeën-Programma biedt een zee van ruimte voor zorginnovatie. Maar wat is er de afgelopen periode vanuit dit programma gerealiseerd? Op maandag 26 november is hierover een informatieve bijeenkomst waarin je bijgepraat wordt over de resultaten van twee zorginnovatieprojecten: SEAS2Grow en DWELL. Daarnaast wordt je geïnformeerd over de mogelijkheden van het programma voor jouw (zorg)organisatie.

Aan het Interreg 2 Zeeën-Programma nemen vier landen langs de Noordzee deel: België, Engeland, Frankrijk en Nederland. Doel is om innovatie te versnellen door grensoverschrijdende samenwerkingen aan te gaan.

SEAS2Grow: gericht op de Europese Zilveren Economie

96 miljoen mensen zijn ouder dan 60 jaar. Daarmee is dit de grootste “economische markt” ter wereld. Toch blijkt dat die markt voor bedrijven moeilijk toegankelijk is. Ondernemers zijn zich niet bewust van de kansen of zien op tegen de buitenlandse wetgeving en marktbelemmeringen. Als gevolg hiervan profiteren ouderen niet van alle innovaties die in de Europese landen worden ontwikkeld.

SEAS2Grow richt zich op deze thematiek en heeft als doel te zorgen voor een versnelling van technologische en sociale innovaties bestemd voor de 2-Zeeën Markt. Hiervoor worden nieuwe instrumenten, methodes en diensten ontwikkeld die bestemd zijn voor alle betrokken.

DWELL: gericht op bewustwording levensstijl diabetici

Het Diabetes en WELLbeing (DWELL) project is een internationaal initiatief om diabetici te helpen bij het omgaan met diabetes in hun dagelijks leven. Het DWELL project is een samenwerking tussen acht partijen in België, Engeland, Frankrijk en Nederland. In Nederland wordt het project geleid door Kinetic Analysis in nauwe samenwerking met het Amphia ziekenhuis in Breda. Het doel is om mensen te motiveren hun levensstijl te veranderen over een langere termijn, in plaats van de huidige korte termijn focus.

Datum en tijd

Maandag 26 november 2018
15.30 - 18.00 uur

Locatie

Innovitapark
Oostelijke Havendijk 13
4704 AD Roosendaal

Aanmelden

Meld je vóór 20 november aan door een e-mail te sturen naar w.wolterbeek@interreg2seas.eu.

Download uitnodiging met programma