Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Voorlichting ouderen met overgewicht of obesitas

Care Innovation Center/Haagse Hogeschool

Uit de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 van de gemeente Roosendaal bleken forse gezondheidsrisico’s bij de inwoners van Roosendaal. Vooral bij senioren was sprake van hoge percentages diabetes en (ernstig) overgewicht. Er wordt verwacht dat het aantal ouderen in Nederland toe zal nemen tot 2030 naar vier miljoen inwoners ouder dan 65 jaar. Dit is dan ongeveer een kwart van de gehele bevolking. Het aantal mensen met overgewicht en obesitas is rond het 65e levensjaar het hoogst. Van de 65-plussers heeft 40,8 procent overgewicht en 14 procent obesitas.  Ouderen boven de 65 jaar met overgewicht en obesitas hebben vaak last van lichamelijke beperkingen. Dit kunnen beperkingen zijn als incontinentie en algemene pijnklachten. Ook kan overgewicht en obesitas leiden tot een verhoogd risico op chronische aandoeningen. Het voorkomen van diabetes bij 65-plussers is dus erg belangrijk, hierbij zijn voeding en lichaamsbeweging belangrijke aspecten. Op hogere leeftijd is bovendien aanmerkelijk gezondheidswinst te behalen met gezondheidsbevordering.

Onderzoeksvraag: Hoe ziet een voorlichting eruit voor ouderen vanaf 65 jaar met overgewicht of obesitas met of zonder diabetes?