moveUP

Case SEAS2Grow

MoveUp is een online applicatie voor patiënten, die herstellen van een knie- of heupprothese ingreep. Het stelt hen in staat om thuis te revalideren, zonder (of met minder) bezoek van of aan de fysiotherapeut.

Advies op maat

De app staat in continue verbinding met het zorgteam van moveUP en via een activity tracker wordt de vooruitgang dagelijks gevolgd en krijgt men op maat advies.  Er kan zowel gewerkt worden met professionals van moveUp, als lokale fysiotherapeuten. moveUP is ontwikkeld in België, met patiënten, chirurgen, huisartsen, fysiotherapeuten en ingenieurs. 

Bevindingen patiënten

Het CIC heeft met mensen die recent een knie- of heupoperatie hadden ondergaan. Met hen is gesproken over hun ervaringen en hoe ze het zouden vinden als ze via moveUP een online revalidatie hadden hebben. Deze voormalig patiënten zagen zeker de voordelen van online behandeling, maar gaven veelal wel aan dat ze het niet volledig online zouden willen doen.

Momenteel wordt gekeken naar een Nederlandse businesscase samen met het Amphia ziekenhuis en zorgverzekeraars.