Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zorghoeve Kakelbont is een plaats waar zelfvertrouwen groeit!

 
 
 

In een natuurlijke omgeving tot rust komen

Er wordt dagbesteding aangeboden met als doel om in een natuurlijke omgeving tot rust te komen, tot zichzelf te komen en te ervaren over welke capaciteiten je als deelnemer beschikt. Er worden aangepaste programma’s aangeboden voor kinderen, jongeren en volwassenen.
 

Werken, leren, zingeving en sociale relaties

Zorghoeve Kakelbont is verbonden aan boerderij vd Riet. Het gaat hier om een bedrijfsmatige zorgboerderij. Dit is van waarde voor de deelnemers, omdat de boerderij, in vergelijking met een activiteitencentrum , een regulier bedrijf is. Hier wordt “echt” of noodzakelijke activiteiten aangeboden. De boerderij biedt betrokkenheid bij noodzakelijke werkzaamheden, een kwaliteitsproduct en het reilen en zeilen van een bedrijf. Bovendien schept het mogelijkheden voor sociale contacten, een sociale structuur en zelfwaardering, omdat men ergens “werkt”. Zorghoeve Kakelbont biedt daarmee een omgeving die elementen aanreikt op terreinen die voor volwaardig burgerschap van belang zijn: werken, leren, zingeving en sociale relaties.
 

Effectiever en zelfstandiger denken en handelen

Zorghoeve Kakelbont gaat uit van het gedachtegoed van Reuven Feuerstein methodes van Pnina Klein. Feuerstein is een ontwikkelingspsycholoog, die gelooft in de veranderbaarheid van de mens en de onbeperkte behoefte van de mens om zich te ontwikkelen. Bij zijn theorie wordt er vanuit gegaan dat de sociaal-emotionele, cognitieve en verbale ontwikkeling van een ieder te stimuleren is door een competente medemens (opvoeder, docent, begeleider, broer,zus, etc.). Dit is een mediërende interactiestijl. Het doel is een ander effectiever en zelfstandiger te leren denken en handelen. Met als hoogste doel om de ander de kans te geven om de maatschappij te begrijpen en de ander zodanig toe te rusten dat de ander zijn/haar plaats in de ze maatschappij kan vinden, ontwikkelen en vasthouden.
 
 

Foto’s Zorghoeve Kakelbont is een plaats waar zelfvertrouwen groeit!