Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zorg voor leefbaarheid!

Veel bewoners, ondernemers en gemeenten maken zich zorgen over de leefbaarheid in het buitengebied van de provincie Noord Brabant. Er staan veel woningen en boerderijen te koop en soms zelfs al leeg. Hoe kun je de leegstand en on-verkoopbaarheid van locaties verminderen? Door samen met bewoners, ondernemers, instellingen en overheid leegstaande locaties te ontwikkelen tot woon-zorg locaties.

Een voormalige boerderij kan ingezet worden voor dagopvang van ouderen met een moestuin waarin men kan werken, met activiteiten in de boerenschuur en eventuele overnachtingsmogelijkheden. Een woning in het dorp of een leegstaand schoolgebouw kan verbouwd worden tot seniorenwoningen.

Zorg voor leefbaarheid! is een project waarbij flexibel verbouwen, zorg en gezonde exploitatie aan elkaar gekoppeld worden. De meerwaarde van dit project zit in het realiseren van samenwerking in de vorm van een coöperatie gericht op het ontwikkelen en bestendigen van kleinschalige zorgconcepten in Noord Brabant. Ondernemers, onderwijs en overheid werken daarbij samen om aan de behoeften van de omgeving (burgers) tegemoet te komen.

Het project wordt gecoördineerd door Stichting BOVO. Deze stichting is in het leven geroepen om te ondersteunen bij starten van of het realiseren van groei bij ondernemingen.

Foto’s Zorg voor leefbaarheid!