Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

ZIN-Check

 

Het project ZIN-check heeft enerzijds als doel: verwanten en zorgprofessionals beter in staat stellen om de inname van medicatie door kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking beter te reguleren. En anderzijds is het doel om een welzijns melding platform op te zetten, zoals goedemorgen/goedenavond service, waarmee de gemoedsrust van het netwerk van een deelnemer wordt verhoogd. De kracht van het project zit in de mogelijkheden van het ZIN-check platform waarmee apparatuur (zoals personenalarmering) kan worden aangestuurd om gesproken reminders te versturen en de eindgebruiker om bevestiging te vragen.

 

Verkeerd medicijn gebruik kost jaarlijks tussen de 17.000 en 20.000 levens alleen al in Nederland. Daarnaast worden jaarlijks circa 41.000 mensen met spoed opgenomen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Onderzoek wijst uit dat medicatietrouw afneemt als het aantal innamemomenten stijgt:

  • 4 innamemomenten/dag            51% medicatietrouw
  • 3 innamemomenten/dag            65% medicatietrouw
  • 2 innamemomenten/dag            69% medicatietrouw
  • 1 innamemoment/dag               72% medicatietrouw

Het institute for Healthcare Informatics, IMS, doet onderzoek naar verkeerd medicijn gebruik in 186 landen. Dit gerenommeerde instituut, onder andere gevestigd in Zaventem en Capelle a/d IJssel, stelt dat er wereldwijd 269 miljard dollar kan worden bespaard door het verbeteren van de medicatietrouw en de innamestiptheid. Nieuwe ontwikkelingen en e-health applicaties zoals ZIN-check, dragen wezenlijk bij aan een kostenbesparing en meer gemoedsrust van het netwerk van een patiënt. De (juiste) inzet van automatische medicijn dispensers, waarvoor geen internet kennis nodig is van de patiënt, vergt vaak een complexe organisatie/voorbereiding met betrokkenheid van veel disciplines uit het zorgproces. De kosten die hieraan verbonden zijn – en dus ook de drempel om ermee te starten – zijn erg hoog. Daarom is het gebruik ervan ook nog relatief laag. Daar willen we met ZIN-check verandering in aanbrengen (momenteel ontwikkeld tot TRL niveau 5). Dat doen we door gebruik te maken van bestaande apparatuur waarmee gebruikers al bekend  zijn en die zij ook al bij zich dragen: de mobiele personenalarmering.

Ondersteuning bij welzijn en medicatie-inname

Daarnaast leggen we de verantwoordelijkheid voor het bewaken van welzijn en de medicatie inname neer in het netwerk van de gebruiker, die daarmee zelfstandig aan de slag kan. ZIN-check draagt bij aan meer draagvlak voor de eigen regie van het zorgproces en het faciliteert alle betrokken om veel makkelijker te ondersteunen bij bijvoorbeeld medicatie reminders en het controleren van medicatie inname. Zo worden dure zorgmedewerkers ‘ontzorgd’ en ontstaan meer zelfstandige en bewuste cliënten. ZIN-check faciliteert deze oplossing via een gebruikersvriendelijk platform dat apparaat onafhankelijk is gepositioneerd.

ZIN-check is een initatief van Zinnovators en wordt ondersteund door CrossCare.

CrossCare

Vanuit CrossCare worden twee proeftuinen ingericht om de uitvoering van het project te ondersteunen:

  • LicaLab, België/Vlaanderen, doelgroep: Kwetsbare ouderen die reeds personenalarmering gebruiken, in samenwerking met het Wit-Gele Kruis Antwerpen.
  • CIC West Brabant, Nederland/West Brabant, doelgroep: Mensen met een verstandelijke beperking, in samenwerking met Amarant en SDW.

Voor de uitvoering van het CrossCareproject werkt aanvrager Zinnovators samen met de proeftuinen Care Innovation Center West Brabant in Roosendaal en LicaLab in Turnhout/De Kempen. Beide proeftuinen coördineren co-creatie sessies met patiënten en zorgverleners. Binnen het project worden de meest optimale gebruikers- interface en functies onderzocht. Daarnaast ondersteunen beide proeftuinen een livetest. Het doel is om het product te optimaliseren zodat de optimale, beoogde zelfregie ontstaat en het te laten aansluiten bij de beleving van de verwanten en zorgprofessionals.

Foto’s ZIN-Check