Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zep Xl, revolutie in de zorg

ZEP XL is een zorgorganisatie met een vernieuwende werkwijze in de regio West-Brabant. De organisatie werkt met kleine flexibele teams die snel handelen en problemen oplossen. De teams bestaan uit zeer ervaren en betrokken medewerkers met maar 1 doel voor ogen: het welbevinden van de cliënt.

ZEP XL is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een (verstandelijke) beperking en GGZ problematiek. Bij de begeleiding van de cliënt wordt een totaal zorgpakket aangeboden. Het netwerk van de cliënt wordt meegenomen in het zorgplan. De organisatie levert ook zorg aan ouderen met dementie en gezinnen met opvoedproblemen. Ook kan ZEP XL voorzien in dagbesteding, dit in samenwerking met PROSPECTS@WORK in Tilburg.

Ontstaan vanuit ervaring

ZEP XL is opgericht door Rose-Marij Middeldorp. Zij heeft een volwassen zoon met een verstandelijke beperking. Rose-Marij heeft zelf begeleiding gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking en gezien hoe problematisch dat soms kan zijn. “Als ik dan zie hoe mijn eigen zoon functioneert en zijn leven kan inrichten zoals hij dat wil, ondanks zijn beperking, gun ik dat ook anderen. Om dat te bereiken met de huidige regelgeving, zijn er wel creatieve oplossingen nodig. Ik heb mijn eigen visie en ervaring gebruikt om ZEP XL op te richten. En vanuit mijn overtuiging dat het anders kan, verlenen wij onze zorg en ondersteuning".

De kracht van ZEP XL

De cliënt bepaalt zelf wat hij of zij nodigt heeft op zorggebied en ZEP XL regelt de rest. Daarmee draagt dit concept bij aan de zelfredzaamheid van mensen.

  • ZEP XL helpt en ondersteunt bij het inrichten van je eigen leven.
  • ZEP XL maakt zich sterk voor betere sociale contacten in en rondom het woongebied.
  • ZEP XL werkt met een team van zeer ervaren en betrokken medewerkers.
  • ZEP XL is aangesloten bij Zorggroep Brabantse Wal
  • ZEP XL is flexibel en lost problemen snel op.
  • ZEP XL is in staat om ondanks de bezuinigingen toch de maximale zorg en ondersteuning te leveren.

Foto’s Zep Xl, revolutie in de zorg