Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Werk en mantelzorg

Door de decentralisaties in zorg neemt mantelzorg toe. Dit betekent dat meer mensen naast hun baan zorgtaken krijgen. Voor deze extra belasting kunnen zowel werknemers als werkgevers ondersteund worden door online trainingen.

Door de decentralisaties in de zorg nemen de mantelzorgtaken toe. Dit betekent dat meer mensen in de toekomst, naast hun baan, een zorgtaak hebben voor bijvoorbeeld familieleden. Deze extra zorgtaak legt een beslag op werknemers. Het is zowel voor werknemers als werkgevers belangrijk om hier verstandig mee om te gaan om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Het doel is om werkende mantelzorgers al in een vroeg stadium te signaleren en ze goed in de gaten te houden om uitval te voorkomen.

HOOM ondersteunt werknemers en werkgevers met online trainingen. Mantelzorgers en werkgevers krijgen dan advies over hoe zij mantelzorg, werk en privé kunnen blijven combineren. In ongeveer twintig West-Brabantse gemeenten ondersteunt HOOM mensen en gezinnen die voor een familielid zorgen. Met praktische en emotionele hulp en door inzet van vrijwillige zorg als de familie het niet alleen aankan. Surplus is een regionale organisatie voor welzijn, zorg, comfort en wonen met dochterstichtingen in West- en Midden-Brabant. 

Foto’s Werk en mantelzorg