Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Waarmee kan ik u van dienst zijn? is een scholingsproject dat jongeren enthousiasmeert voor het werken met ouderen.

Het project Waarmee kan ik u van dienst zijn? wil jonge mensen stimuleren om een beroep te kiezen dat bijdraagt aan het welzijn van ouderen. De focus is niet alleen gericht op de traditioneel verzorgende beroepen maar ook op dienstverlenende functies. Dus naast bijvoorbeeld het beroep van verzorgende komen ook banen als huishoudmanager, chef huishouden, conciërge of huismeester in beeld. Daartoe worden diverse miniondernemingen, leerwerkbedrijven van en in de school opgezet. Deze ondernemingen bestaan uit maximaal 6 personen. Er zijn al twee bedrijfjes gestart. Het Da Vinci College hoopt op deze manier ook school en maatschappij meer met elkaar in contact te brengen.

Het Da Vinci College is één van de drie Roosendaalse scholen die samen OMO scholengroep Tongerlo vormen. Binnen deze scholengroep verzorgt het Da Vinci College vmbo- en praktijkonderwijs.

Foto’s Waarmee kan ik u van dienst zijn?