Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Veilige toegang thuis

TWB, Thuiszorg met Aandacht is een thuiszorgorganisatie in de regio West-Brabant die dagelijks zorg verleent bij cliënten thuis. Belangrijk is dat de medewerkers op eenvoudige wijze toegang krijgen tot de woning en dat het toegangssysteem veilig is. TWB wil de komende jaren voor haar cliënten een veilige toegangsoplossing implementeren. In 2015 start de organisatie met een pilot waarbij een digitaal toegangssysteem van Phoniro Care wordt getest. De pilot start in juli 2015 en loopt voor een periode van 3 maanden.

Sleutelkluisjes niet veilig

Door veel thuiszorgorganisaties wordt nog gebruik gemaakt van het een sleutelkluisje dat in de directe omgeving van de voordeur geplaatst wordt en waarin de sleutel van de woning wordt bewaard. Nadeel van het sleutelkluisje is dat dit aan de buitenkant van de woning zichtbaar is en inbrekers het kluisje gemakkelijk weten te kraken.

Voordelen digitale toegangsoplossingen

De digitale toegangsoplossing van Phoniro Care ondervangt dit probleem. Deze toegangsoplossing is eenvoudig op de deur te monteren en aan de buitenkant niet zichtbaar. Daarnaast is het slot eenvoudig te bedienen met een mobiele telefoon. De gegevens worden digitaal vastgelegd zodat inzichtelijk is welke medewerker toegang heeft tot de woning.

Foto’s Veilige toegang thuis